About me

Pasjonuję się nauczaniem. Posiadam licencjat z filologii angielskiej - specjalizacja nauczycielska. Moją następną pasją jest muzyka. Głównym instrumentem perkusja, ale także gram na pianinie i gitarze. Moje główne zainteresowania wiążą się z duchowością i filozofią, i zawsze eksperymentowałem z tymi wymiarami odkąd tylko pamiętam.

Po ukończeniu studiów, moja sytuacja rodzina była dość ciężka i wybrałem by pozostać w moim małym miasteczku po to by uczyć się poprzez te wyzwania. W tym czasie doświadczyłem wiele problemów i negatywnych emocji w swoim otoczeniu jak i rodzinie. Poszukiwałem jakiegoś pocieszenia, jakiś odpowiedzi, ponieważ, ta walka z życiem stała się z czasem nie do zniesienia. Lecz nigdy się nie poddałem a studiowanie tych tematów zaprowadziło mnie do odnalezienia wewnętrznej siły jak również pokoju i radości - niezależnie od zewnętrznych czynników i tego co się działo na świecie.

Moja transformacja wydarzyła się jako rezultat wnikliwego studiowania, analizowania i praktykowania wiedzy przez kilka ostatnich lat. Na swoim własnym przykładzie przekonałem się, że życie o którym marzymy jest dostępne niezależnie od wieku, zdrowia, statusu materialnego czy miejsca w którym żyjemy. Dla tych którzy tego pragną, zawsze znajdzie się droga. Żyję teraz w magicznym związku, a wszystko wokoło układa się w idealny sposób, a życie zadziwia mnie cudami każdego dnia. Oczywiście wciąż istnieją negatywne energię i uczucia z którymi spotykam się na co dzień lecz nauczyłem się jak je przekształcać i nie stracić nawet jednego dnia bez uśmiechu. Zrozumiałem, że najważniejszą umiejętnością w życiu jest osiągnięcie emocjonalnej wolności i tym chcę się podzielić z moimi czytelnikami.

 

I am passionate about teaching. I have a Bachelor of Arts in English philology with a teaching specialization. My second passion is music. My main instrument is drums but I also play the piano and the guitar. Additionally, I compose music and in the last year I have been interning at a music studio. My main interests are spirituality and philosophy as I have always experimented with these dimensions since I was very young.

photos by Justyna - www.zaparowana.blogspot.com